WCI 

Marc Weissberg

Marc Weissberg
CEO

Ontwikkeling, performance en bezoldiging van aandeelhouders zijn sleutelelementen van het zakelijke leven.
De uitdagingen zijn legio en de weg kan lang en moeilijk zijn.

WCI is reeds meer dan tien jaar aanwezig aan de zijde van haar klanten bij grote strategische ontwikkelingen.
Fusies, overnames, kapitaalverhogingen, structurering van het aandeelhouderschap, verkoop en verkoopaanbiedingen zijn de belangrijkste domeinen waarin we onze reputatie hebben opgebouwd.

Wij beweren uniek te zijn en zijn dat ook !
Eerst en vooral zijn we ondernemers en managers met een grote industriële ervaring.
Dit maakt dat we de uitdagingen, risico’s en opportuniteiten dus beter begrijpen.
We praten dezelfde taal als onze klanten.
We kunnen betere oplossingen vinden en een meer creatieve en innoverende aanpak aan de dag leggen.
We bieden onze klanten een grotere meerwaarde aan.

WCI heeft van nature een internationaal karakter en heeft alles in huis om op dit domein te opereren.
Onze teams zijn meertalig en hebben verschillende culturele en geografische achtergronden.
Wij reizen, zijn in beweging en gaan voortdurend op zoek naar de beste oplossingen en opportuniteiten voor onze klanten.

Ook en vooral zijn we mannen en vrouwen die fier zijn om relaties te kunnen opbouwen en onderhouden met onze klanten.
Fusies en overnames zijn grote belevenissen in een mensenleven.


Om u hierbij te helpen, hebben we WCI Europe te Brussel gevestigd, in het hartje van Europa.
Zo staan we dichter bij u, onze klant, om ervoor te zorgen dat we u beter kunnen helpen en dichter staan bij uw markt.

Wij zijn fier en enthousiast om te mogen bijdragen aan uw succes.

Marc Weissberg

Marc Weissberg
CEO

Thierry Marlier

Thierry Marlier
Partner

Investeringsbank 

De activiteit van WCI Europe berust op vier pijlers die een heel aantal specifieke situaties vertegenwoordigen in het bedrijfsleven van ondernemingen die een ontwikkelingsfase hebben bereikt en daarom kunnen rekenen op de steun van WCI.

Stratégies de Développement

Ontwikkelingsstrategieën

De onderneming heeft de verschillende initiële ontwikkelingsfasen doorlopen. Ze heeft een structuur opgezet, waarbij de bestuurder omringd is met een managementteam, het product zijn potentieel bewezen heeft en succes werd geboekt dankzij commerciële ontwikkeling. Het productieapparaat loopt op volle toeren, maar er is nog heel wat werk aan de winkel! De export uitbreiden, de concurrent overnemen die een complementair product heeft, een tweede productiecentrum openen en een nieuw, meer dan veelbelovend businessmodel op poten zetten. De financiële situatie is stabiel, maar is ontoereikend om deze projecten uit te voeren. De bankkredieten zijn aanwezig, maar worden gebruikt door de bestaande lijnen. De aandeelhouders zijn overtuigd, maar de raad van bestuur zou meer gewicht en ervaring moeten krijgen.

In al deze specifieke gevallen komt WCI Europe tussen aan de zijde van de aandeelhouders. Ze laat hen toe de kapitaalverhogingen te realiseren die nodig zijn voor de ontwikkeling van hun onderneming, maar levert eveneens een substantiële bijdrage aan de raad van bestuur in het kader van dezelfde operatie. Dit is wat we slim geld (smart money) noemen.

Fusions et Acquisitions

Fusies en overnames

In het kader van hun ontwikkeling kunnen ondernemingen ertoe gebracht worden hun groei te versnellen, hun activiteiten te heroriënteren of nieuwe projecten te financieren door enkele van hun activiteiten te kopen of te verkopen.

WCI Europe staat hen bij in deze projecten door optimale doelen te identificeren die aan specifieke eisen beantwoorden. In het kader van haar mandaat vat WCI de onderhandelingen aan en helpt ze de onderneming de transacties tot een goed einde te brengen. Op basis van het mandaat dat haar werd toegekend, reikt WCI ook oplossingen aan m.b.t. de financiering van de transactie.

WCI aanvaardt aankoop- en verkoopmandaten, maar nooit in het kader van een identieke transactie.

In het geval en met het oog op een toekomstige fusie aanvaardt WCI mandaten voor het opzetten van strategische bondgenootschappen met kruisparticipatie.

Stratégies d’Exit

Exitstrategieën

Voor de aandeelhouders is het ogenblik aangebroken om hun investering te valoriseren. Het waren lange jaren en sommige ervan waren zwaar, maar men is erin geslaagd het schip naar een veilige haven te loodsen. Een dergelijk werk valoriseren is niet makkelijk en verloopt niet snel. Er bestaan kopers die dit succes correct valoriseren, maar niet noodzakelijk in hetzelfde land of in dezelfde activiteitensector
Een exit is logischerwijs uniek in het leven van een aandeelhouder, in die mate dat zulke onderneming rijpelijk voorbereid dient te worden en met de grootst mogelijke zorg en op strikt vertrouwelijke basis uitgevoerd dient te worden.
WCI Europe voert deze mandaten op een zeer restrictieve wijze uit en biedt de onderneming daarbij maximale bescherming. Zo kan de exit uitgevoerd worden zonder de onderneming en de bestuurders te hinderen in het dagelijkse beheer, beschermd tegen bemoeizuchtige ogen en allerhande commentaar, en zonder het personeel, de partners, de leveranciers, de klanten en de banken van de onderneming te verontrusten.

Restructuration

Herstructurering

Soms evolueren de dingen in een minder positieve richting voor de onderneming en haar aandeelhouders. De gebeurtenissen zijn ongunstig, de behoeften van de markt evolueren of een bepaalde situatie stort de onderneming in een crisis.

WCI Europe geeft de aandeelhouders en bestuurders raad bij het opzetten van hun herstructureringsplan alsook wat betreft de financiering ervan.

Tijd is uiteraard een sleutelfactor in dit soort van opdrachten. Daarom zijn de strategische keuzes eens zo belangrijk. Het is voor de ondernemingen dus van vitaal belang om tijdig de goede beslissingen te nemen en niet te lang te wachten alvorens actie te ondernemen.

De langdurige ervaring van WCI in industriële herstructureringen is het beste bewijs: hoe sneller WCI zich kan ontfermen over het dossier, hoe groter de kansen zijn op een geslaagde ommekeer.

Expertise 

vente

De kernsectoren waarin wij actief zijn, zijn die sectoren waarin WCI Europe een onbetwistbare en onovertroffen meerwaarde biedt aan haar klanten.

 • Voedingsindustrie

 • Farmaceutische industrie, parafarmaceutica en medisch materiaal

 • Zware industrie

 • Energie

 • Banken, financiële sector

 • Distributie, gespecialiseerde distributie, franchise

 • Luxesector

Ethiek 

Los van de uiteindelijke definiëring van onze opdracht of van de gekozen dienst impliceren de mandaten van WCI steeds de volgende garanties:

 • Vertrouwelijkheid : om geen enkele gevoelige informatie te onthullen en om de onderhandelingsvoorwaarden van toekomstige overeenkomsten te garanderen.

 • Onafhankelijkheid : WCI is in geen geval gebonden aan eerder welke andere institutionele groep en heeft dus geen ander belang dan de tevredenheid van haar klanten.

 • Engagement : WCI handelt enkel in het belang van haar klanten.

 • Provisie : er zijn provisies aangelegd voor alle opdrachten van WCI om het engagement van de partijen in het succes van de opdracht te garanderen.

 • Kosten : enkel de door WCI gemaakte kosten worden maandelijks doorgefactureerd aan haar klanten.

 • Bezoldigingtion : WCI is hoofdzakelijk bezoldigd op basis van het succes van de opdracht.

In de pres 

Marc Weissberg
Les Opportunités de la crise
d'Argenteuil PROD : 23 septembre 2016

Marc Weissberg
La guerre du chômage
La Boîte à Pandore : 19 mai 2016

Marc Weissberg
L'homme qui part en "guerre contre le chômage"
La Libre Belgique : 07 juillet 2016

Marc Weissberg
La guerre du chômage à commencé
Le Soir : 19 novembre 2014

Marc Weissberg
L'Interview. Marc Weissberg CEO BNL Food
Bx1 : 28 octobre 2014

Marc Weissberg
Article de journal
L'Echo

Marc Weissberg
Les opportunités de la crise
Avant Propos : 23 octobre 2014

Marc Weissberg
L'Europe passera par la guerre contre le chômage ou coulera…
Lobby n°28 : Automne 2014

Marc Weissberg
Du vilain petit canard au cygne courtisé
BIZZ n°91 : ocotbre 2008

Marc Weissberg
Dans l'oeuf
Trends : mai 2008

Contact 

WCI Investment Bankers
 Straat Van Orley, 15 1000 Brussel Belgïe |  +32(0)2/217.18.33 |  info@wci-europe.com

contact